English below! 👇


📷 @gallerigasell

 
Galleri Gasell är ett utomhusgalleri i korsningen Klammerdamms- och Vallgatan på skrädderiets bakgård. Fokus är rörlig bild och upptåg. Verksamheten bedrivs på ideell basis av konstnärerna Veronica Lindahl och Marcus Olsson sedan 2022.

 
MEDVERKAN
Är du intresserad av att medverka med rörlig bild, happening, performance etc. så tveka inte att höra av dig till oss! gaselleri@ri-ga.se

NYHETSBREV
Vill du veta vad vi håller på med så finns nu möjligheten att vi skickar e-post till dig när det är dags! Bara fyll i din e-post här nedanför. Vi lovar att inte skicka fler än kanske max 3 meddelanden om året och tröttnar du ändå så är det jättelätt att avsluta prenumerationen! 🙂 

 

 
TILLGÄNGLIGHET
Galleri Gasell ligger på markplan, grusad gång, inga trösklar. Tillgång till toalett finns ej. Parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd finns runt hörnet på Klammerdammsgatan (c:a 100 meter ifrån), max 3 timmar. Betalparkering finns i närområdet. Vid frågor, kontakta oss på gaselleri@ri-ga.se
 

– – –


Galleri Gasell (i.e. Gallery Gazelle) is an outdoor gallery at the intersection of the two streets Klammerdammsgatan and Vallgatan in the tailor’s backyard. At the moment we focus on moving images and escapades. The whole operation is run on a non-profit basis by the artists Veronica Lindahl and Marcus Olsson since 2022.

 

ACCESSIBILITY
Galleri Gasell is located on the ground floor, gravel walkway, no thresholds. Access to toilet is not available. Parking for the disabled with a parking permit is around the corner on Klammerdammsgatan (approx. 100 meters away), maximum 3 hours. Paid parking is available in the immediate area. For questions, contact us at gaselleri@ri-ga.se

stiliserad bild på gasell med 3D-glasögon som fastnar i ett randigt videoflimmer.